Live

Diễn đàn Quốc gia Phát triển Doanh nghiệp Công nghệ Việt Nam 2019

Diễn đàn quốc gia phát triển công nghệ
 
 

Diễn đàn Quốc gia Phát triển Doanh nghiệp Công nghệ Việt Nam 2019

Hơn 1.000 khách mời là đại diện Chính phủ, doanh nghiệp hàng đầu sẽ quy tụ nhằm đưa ra sáng kiến phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam.

Diễn Đàn Quốc gia
Phát triển Doanh nghiệp Công nghệ Việt Nam

KHÁT VỌNG, TẦM NHÌN
VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
VÌ MỘT VIỆT NAM HÙNG CƯỜNG

Hà Nội 09/05/2019
  • Cơ quan chỉ đạo:
  • Phối hợp thực hiện:
Diễn đàn là nơi gặp gỡ, trao đổi giữa các doanh nghiệp công nghệ và cơ quan quản lý nhà nước, nhằm thảo luận để nhận diện các vấn đề trong việc phát triển doanh nghiệp công nghệ ở Việt Nam

Chương trình

Diễn giả

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ông Nguyễn Đức Chung

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

Ông Nguyễn Đức Chung

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

Ông Lữ Thành Long

Chủ tịch Công ty MISA

Ông Lữ Thành Long

Chủ tịch Công ty MISA

Ông Nguyễn Trung Chính

Chủ tịch Tập đoàn CMC

Ông Nguyễn Trung Chính

Chủ tịch Tập đoàn CMC

Ông Nguyễn Xuân Thành

Trưởng Chính sách công và quản lý Fulbright

Ông Nguyễn Xuân Thành

Trưởng Chính sách công và quản lý Fulbright

Ông Eric Sidgwick

Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam

Ông Eric Sidgwick

Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam

Lê Thị Thu Thủy

Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup
Chủ tịch Công ty VinFast

Lê Thị Thu Thủy

Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup
Chủ tịch Công ty VinFast

Ông Lê Hồng Minh

Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty VNG

Ông Lê Hồng Minh

Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty VNG

Ông Nguyễn Thế Tân

Tổng giám đốc Công ty VCCORP

Ông Nguyễn Thế Tân

Tổng giám đốc Công ty VCCORP

Ông Hùng Trần

Tổng giám đốc Công ty Got It

Ông Hùng Trần

Tổng giám đốc Công ty Got It

Giáo sư Youngrak Choi

Nguyên thành viên Ban cố vấn của Tổng thống Hàn Quốc

Giáo sư Youngrak Choi

Nguyên thành viên Ban cố vấn của Tổng thống Hàn Quốc

Ông Lương Tuấn Thành

Giám đốc công nghệ, Tập đoàn CMC

Ông Lương Tuấn Thành

Giám đốc công nghệ, Tập đoàn CMC

Tin tức

Tài trợ

Tài trợ kim cương
Tài trợ vàng
Tài trợ đồng
Đồng hành